תקנון הרשמה לקייטנות של אייל צור
 

בכדי להבטיח את מקום ילדיכם בקייטנה יש להסדיר את התשלום.

ביטחון ובטיחות:
כל פעילויות הקייטנה כפופות להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוך.
ההשתתפות בפעילות בכפוף לתקנון ההרשמה וחתימה על הצהרת בריאות על ידי ההורים (בדף ההרשמה).
להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות לתכניות, בהתאם לנסיבות.
אבידות – אין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים.

נהלי ביטול ותשלום:

  • לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות בודדים או ביטול הסעות במהלך הקייטנה.


היעדרות בגין מחלה:
לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב, בצירוף אישור רפואי על 7 ימי מחלה רצופים לפחות, והבקשה הוגשה בתוך 10 ימים ממועד סיום הקייטנה.

 

הפסקת פעילות:
למנהל הקייטנה אייל צור,  שמורה הזכות ונתונה הסמכות למנוע המשך השתתפותו של הקייטן בקייטנה אשר סיכן/ה את שלומו בטחונו ו/או סיכן את שלומם וביטחונם של המשתתפים האחרים ו/או הפר את ההוראות המקובלות לגבי השתתפותו בקייטנה ו/או פגע בהנאתו של קייטן אחר בקייטנה. בנסיבות אלו יחוייב 70% ממחיר הקייטנה.

צילום הילדים
הריני מאשר/ת לאייל צור, לעשות כל שימוש בתמונה/ות שלי ו/או של בני/בתי, לשימוש פנימי לצורכי פרסומים פנימיים של הקייטנה.

מדיניות פרטיות

בהשארת פרטים אני מאשר\ת את קבלת הודעות sms ומיילים

 

מילוי טופס זה הינו תחליף לחתימתך!

פתיחת הקייטנה ומסלוליה מותנת במינימום נרשמים!

לו”ז הקייטנה נתון לשינויים.

 

בברכה.
אייל צור - מנהל הקייטנות

 

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon